قابـل توجـه دانشجویـان(جدید الورود)متقاضی  خوابگاه هـای دانشجـویی

 
  زمان ثبت نام و اسکان  
   
  دانشجویان می بایست جهت ثبت نام حضوری و اسکان از مورخ 30/06/98 به مدت یک هفته کاری
 (از روز شنبه لغایت چهارشنبه)و (از ساعت 8 صبح لغایت 15 عصر) با مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاهها
واقع در ساختمان شماره 2 علوم پزشکی
اقدام نمایند. عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده به منزله انصراف دانشجو تلقی می گردد
.
 
   
  نکات مهم

1- با توجه به محدودیت فضای خوابگاهی  به اطلاع می رساند امکان  پذیرش و اسکان  دانشجویان  <