دانشجویان گرامی خواهشمند ایم اطلاعات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید
 
دانشجویان گرامی دقت فرمایید مراحل ثبت نام را به صورت گام به گام و به ترتیب انجام دهید تنها در صورتی گام های بعدی را قابل انجام است که شماره دانشجویی خود را در گام اول دریافت کرده باشید
 
 
   
گام اول - ثبت نام در سایت سما حوزه معاونت آموزشی ورود به سایت سما
   
گام سوم  - ثبت نام در سایت سدف حوزه معاونت دانشجویی ورود به سایت سدف
   
گام  چهارم -ثبت نام جهت خوابگاه ورود به سامانه خوابگاه ها